Cognitieve fitness

 Een unieke methode die zich richt op het behoud en verbetering van de fysieke en cognitieve vitaliteit.  Het is een combinatie van fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en bewuste ontspanning.  


Bewegen heeft een gunstige invloed op de conditie van de hersenen, dat blijkt uit steeds meer onderzoeken. Het zorgt ervoor dat er nieuwe hersencellen worden aangemaakt en het stimuleert de groei van het aantal verbindingen tussen de hersencellen. Dit laatste bevordert de mogelijkheid dat hersendelen functies van andere delen van de hersenen overnemen. Lichamelijke inspanning is één van drie pijlers van cognitieve fitness. Je gaat fysiek aan de slag met spierversterkende oefeningen waardoor de hartslag en de ademfrequentie omhoog gaan.

De tweede pijler van cognitieve fitness is de cognitieve (intellectuele) uitdaging. De motorische gebieden in de hersenen worden naast de fysieke inspanning, ook geprikkeld door cognitieve stimulatie.  Door de fysieke inspanning wordt het brein door middel van de cognitieve prikkel in staat gesteld om nieuwe verbindingen aan te gaan. Willen we onze hersenen (het brein) in goede conditie houden dan moeten we het blijven prikkelen.
Voor het brein geldt “use it or lose it”!

De derde pijler is de ontspanning. Langdurige stress is één van de grootste vijanden voor onze hersenen. Het kan zelfs tot gevolg hebben dat hersencellen worden afgebroken. Bij de cognitieve fitness trainingen wordt er tijd genomen voor ontspanning in de vorm van ademhalingsoefeningen en meditatievormen.


Bewezen methode

Cognitieve fitness is een evidence-based methode die inmiddels twee keer is onderzocht door het Trimbos Instituut. Cognitieve fitness trainers zijn werkzaam binnen diverse werkvelden. Dit kan zijn binnen de sport, onderwijs en ouderenzorg. Daarnaast zijn cognitieve fitness trainers werkzaam binnen de GGZ als psychomotorisch therapeut, fysiotherapeut of bewegingsleider.

Het programma bestaat uit 15 bijeenkomsten van 90 minuten en bestaat uit drie blokken waarin de cognitieve functies worden getraind.

Blok 1: concentratie en geheugen
Blok 2: logica en ruimtelijk inzicht
Blok 3: coördinatie en reactievermogen

Heb je  vragen over cognitieve fitness of wil je een kennismakingsles volgen, neem gerust contact op!